-->

Stanowisko MNiSW w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS

31 Maj 2019
31 maja 2019, Komentarze 0

Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania w programie studiów łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.