Biuro PKA

Numer telefonu / Adres e-mail
DYREKTOR BIURA PKA
 Izabela Kwiatkowska–Sujka
SEKRETARIAT
   Anna Trojak–Żurawska tel. 22 622-07-18

tel. 22 563-17-44

fax. 22 621-15-84

e-mail: pka@pka.edu.pl

OCENY PROGRAMOWE I OPINIOWANIE WNIOSKÓW
Koordynator ds. ocen programowych  Małgorzata Piechowicz tel. 22 563-17-43
Koordynator ds. opiniowania wniosków  Wioletta Marszelewska tel. 22 563-17-48
SEKRETARZE ZESPOŁÓW
Zespół nauk humanistycznych

Zespół sztuki

 Katarzyna Nowak tel. 22 563-17-50
Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych  Hanna Chrobak–Marszał tel. 22 563-17-60
Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych  Artur Gawryszewski tel. 22 563-17-49
Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Zespół nauk ścisłych

 Agnieszka Socha–Woźniak tel. 22 563-17-57
Zespół nauk technicznych  Agnieszka Kozera tel. 22 563-17-79
Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  Jakub Kozieł tel. 22 563-17-66
Zespół odwoławczy

Zespół ds. Etyki

Zespół ds. Skarg i Wniosków

 Edyta Lasota–Bełżek tel. 22 563-17-65
ANALIZA, BADANIA, SZKOLENIA

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Koordynator  Grzegorz Kołodziej tel. 22 563-17-63
   Karolina Martyniak tel. 22 563-17-71
KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa  Jolanta Janas tel. 22 563-17-68
Samodzielna Księgowa

Kadry

 Beata Sejdak tel. 22 563-17-58
Samodzielna Księgowa  Teresa Kołodziejczyk–Kryszyłowicz tel. 22 563-17-62
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH PKA
   Anna Mrozowska iod@pka.edu.pl
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z BIUREM PKA
Radca Prawny PKA Tomasz Kocoł tel. 22 563-17-44

e-mail: pka@pka.edu.pl

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Maciej Chojecki tel. 22 563-17-44

e-mail: pka@pka.edu.pl

Archiwum PKA Dariusz Kwiatkowski e-mail: archiwum@pka.edu.pl