Eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna realizując swoje ustawowe zadania korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Zgodnie z par. 15 ust 2 Statutu PKA ekspertem może być:

 1. nauczyciel akademicki posiadający uznany dorobek w danej dziedzinie nauki lub sztuki, znaczące doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie w zakresie akredytacji lub oceny jakości kształcenia,
 2. osoba posiadająca pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych,
 3. student wskazany przez właściwy organ Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. osoba wskazana przez pracodawców lub reprezentujące ich organizacje,
 5. krajowy lub międzynarodowy ekspert do spraw jakości.

Zarówno członkowie Komisji, jak i jej eksperci wykonując swoje obowiązki kierują się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości, a opinie i oceny formułują zgodnie z przyjętymi przez Komisję kryteriami i warunkami przyznawania ocen.


Spis treści:

Lista ekspertów zespołu nauk humanistycznych PKA
 1. dziedzina nauk humanistycznych
  1. dyscyplina: archeologia
   • Prof. dr hab. Andrzej Buko
   • Dr hab. Marcin Ignaczak
  2. dyscyplina: bibliologia i informatologia
   • Dr hab. Mirosław Górny
   • Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
   • Dr hab. Bożena Koredczuk
  3. dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
   1. Anglistyka
    • Dr Clarinda Calma
    • Dr hab Maria Jodłowiec
    • Prof. dr hab. Wojciech Kalaga
    • Dr hab. Zbigniew Możejko
    • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak
    • Dr hab Beata Piątek
    • Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska
    • Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
    • Dr hab. Ariadna Strugielska
    • Dr hab. Agnieszka Uberman
    • Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
   2. Germanistyka
    • Dr hab. Anna Górajek
    • Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska
    • Dr hab. Robert Małecki
    • Dr hab. Beata Mikołajczyk
    • Dr hab. Jacek Szczepaniak
    • Dr hab. Zenon Weigt
   3. Romanistyka
    • Prof. dr hab. Mieczysław Gajos
    • Dr hab. Alicja Kacprzak
    • Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
    • Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
    • Dr hab. Maciej Smuk
   4. Rusycystyka i slawistyka
    • Dr hab. Andrzej Charciarek
    • Prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz
    • prof. dr hab. Anna Warda
    • Dr hab. Henryk Jaroszewicz
    • Dr hab. Marzanna Kuczyńska
   5. Orientalistyka
    • Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz
   6. Skandynawistyka
    • Dr hab. Dominika Skrzypek
   7. Filologia klasyczna
    • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska
   8. Sinologia
    • Dr hab. Ewa Zajdler
   9. Filologia bałtycka
    • Prof. dr hab. Nicole Nau
   10. Filologia fińska
    • Dr hab. Bolesław Mrozewicz
   11. Filologia iberyjska
    • Prof. dr hab.Beata Baczyńska
    • Dr hab. Karolina Kumor
   12. Filologia polska
    • Dr hab. Joanna Wójcik
    • prof. dr hab. Joanna Pyszny
    • dr hab. Violetta Wróblewska
   13. Filologia węgierska
    • dr hab. Grzegorz Bubak
  4. dyscyplina: filozofia
   • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
   • Dr hab.Anna Brożek
   • Prof. dr hab.Piotr Gutowski
   • Dr hab. Leon Miodoński
   • Dr hab. Natasza Szutta
  5. dyscyplina: etnologia
   • Dr hab. Waldemar Kuligowski
  6. dyscyplina: historia
   • Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
   • Prof. dr hab. Cezary Kuklo
   • Dr hab. Kazimierz Miroszewski
   • Prof. dr hab. Stanisław Roszak
   • Prof. dr hab. Marek Wilczyński
  7. dyscypliny: historia sztuki i ochrona dóbr kultury
   • Dr hab. Andrzej Betlej
   • Dr hab. Jarosław Jarzewicz
   • Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
   • Dr  hab. Piotr Juszkiewicz
   • Dr hab. Aneta Kramiszewska
  8. dyscyplina: kulturoznawstwo
   • Dr hab. Dorota Fox
   • Ks. dr hab. Witold Kawecki
   • Dr hab. Iwona Kurz
   • Dr hab. Marianna Michałowska
   • Dr hab. Violetta Wróblewska
   • Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski
  9. dyscyplina: nauki o sztuce
   1. muzykologia
    • Dr hab. Zofia Fabiańska
    • Prof. dr hab. Czesław Grajewski
    • Dr hab. Ryszard Wieczorek
  10. dyscyplina: nauki o rodzinie
   • Dr hab. Małgorzata Duda
   • Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
   • dr hab. Elżbieta Osewska
   • Ks. prof. dr hab. Józef Stala

11. dyscyplina: religioznawstwo

 • Dr hab. Agata Nalborczyk
 1. dziedzina nauk teologicznych
  • Dr hab. Beata Bilicka
  • Ks dr hab. Grzegorz Chojnacki
  • Ks. dr hab. Witold Kawecki
  • Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
  • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
  • Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
  • Ks. prof. dr hab. Józef Stala


Lista ekspertów zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych PKA
 1. dyscyplina: ekonomia
  • Dr hab. Teresa Bednarczyk
  • Dr hab. Jadwiga Berbeka
  • Dr hab. Elżbieta Bukalska
  • Prof. dr hab. Wanda Gaczek
  • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
  • Dr hab. Agata Niemczyk
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Dr hab. Bogusław Plawgo
  • Prof. dr hab. Barbara Pogonowska
  • Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
  • Dr hab. Mieczysław W. Socha
  • Dr hab. Agata Sudolska
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Dr hab. Julita Wasilczuk
  • Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
  • Dr hab. Piotr Zmyślony
 2. dyscyplina: finanse
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
  • Dr hab. Robert Kowal
  • Dr hab. Robert Kowalak
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 3. dyscyplina: nauki o zarządzaniu
  • Dr hab. Jadwiga Berbeka
  • Dr hab. Elżbieta Bukalska
  • Dr hab. Witold Kowal
  • Dr hab. Robert Kowalak
  • Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
  • Dr hab. Agata Niemczyk
  • Prof. dr hab. Magdalena Osińska
  • Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń
  • Dr hab. Bogusław Plawgo
  • Dr hab. Agata Sudolska
  • Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
  • Dr hab. Julita Wasilczuk
  • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
  • Dr hab. Piotr Zmyślony
 4. dyscyplina: towaroznawstwo
  • Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski


Lista ekspertów zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA
 1. dziedzina nauk społecznych
  1. dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności
   • Prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
   • Dr hab. Zbigniew Ciekanowski
   • Dr hab. Janusz Karpowicz
   • Dr hab. Marek Kulisz
   • Dr hab. Krzysztof Ligęza
   • Dr hab. Mirosław Minkina
   • Dr Bartłomiej Pączek
   • Dr hab. Grzegorz Rdzanek
   • Prof. dr hab. Stanisław Sirko
   • Dr inż. Zbigniew Skwarek
   • Prof. dr hab. Adam Tomaszewski
   • Prof. dr hab. Jarosław Antoni Wołejszo
  2. dyscyplina: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
   • Prof. dr hab. Janusz Adamowski
   • Dr hab. Krzysztof Gajdka
   • Dr hab. Andrzej Kazimierz Kozieł
   • Dr hab. Piotr Pawełczyk
   • Dr hab. Teresa Sasińska-Klas
   • Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
   • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
  3. dyscyplina: nauki o polityce
   • Prof. dr hab. Roman Bäcker
   • Prof. dr hab. Zbigniew Blok
   • Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
   • Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
   • Dr hab. Jacek Czaputowicz
   • Dr Michał Gołoś
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski
   • Prof. dr hab. Zdzisław Mach
   • Dr hab. Ewa Marciniak
   • Dr hab. Janusz Mieczkowski
   • Dr hab. Marian Mitręga
   • Prof. dr hab. Marek Pietraś
   • Dr Monika Poboży
   • Dr hab. Jerzy Sielski
   • Dr hab. Dariusz Skrzypiński
   • Dr hab. Tadeusz Wallas
   • Dr hab. Jan Waskan
   • Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
   • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
  4. dyscyplina: nauki o polityce publicznej
   • Dr hab. Sławomir Gawroński
   • Dr hab. Jerzy Krzyszkowski
   • Prof. dr hab. Krzysztof Piątek
   • Dr hab. Monika Szpringer
  5. dyscyplina: pedagogika
   • Dr hab. Ewa Bochno
   • Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
   • Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba
   • Dr hab. Beata Jachimczak
   • Dr hab. Ewa Jarosz
   • Prof. dr hab. Amadeusz Krause
   • Prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
   • Prof. dr hab. Barbara Kromolicka
   • Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
   • Dr hab. Roman Leppert
   • Prof. dr hab. Bożena Matyjas
   • Dr hab. Grzegorz Michalski
   • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
   • Dr hab. Sławomir Przybyliński
   • Ks. dr hab. Adam Solak
   • Dr hab. Renata Stojecka-Zuber
   • Dr hab. Alicja Szerląg
   • Dr hab. Monika Szpringer
   • Prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański
   • Prof. dr hab. Stefania Walasek
   • Prof. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska
  6. dyscyplina: psychologia
   • Prof. dr hab. Mariola Bidzan
   • Dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
   • Dr hab. Danuta Borecka-Biernat
   • Dr hab. Aneta R. Borkowska
   • Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
   • Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
   • Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała
   • Dr hab. Romuald Debris
   • Prof. dr hab. Dariusz Doliński
   • Dr hab. Zbigniew Gaś
   • Prof. dr hab. Jan Kaiser
   • Prof. dr hab. Władysław Łosiak
   • Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
   • Prof. dr hab. Zofia Ratajczak
   • Dr hab. Zbigniew Spendel
   • Dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska
   • Dr hab. Janusz Zdebski
  7. dyscyplina: socjologia
   • Ks. dr hab. Tadeusz Bąk
   • Prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski
   • Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski
   • Dr hab. Hanna Mamzer
   • Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
   • Dr hab. Andrzej Niesporek
   • dr hab. Monika Podkowińska
   • Prof. dr hab. Jan Róg
   • Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
   • ks. dr hab. Leon Szot
   • Dr hab. Monika Szpringer
   • Dr Waldemar Urbanik
   • Dr hab. Piotr Wróblewski
 2. dziedzina nauk prawnych
  1. dyscyplina: nauki o administracji
   • Dr hab. Tadeusz Biernat
   • Dr hab. Ewa Katarzyna Czech
   • Dr hab. Waldemar Hoff
   • Dr hab. Andrzej Korybski
   • Dr Zbigniew Markwart
   • Dr Beata Paxford
   • Dr Monika Poboży
   • dr Piotr Sitniewski
   • Dr hab. Grzegorz Smyk
   • Dr hab. Krystyna Wojtczak
  2. dyscyplina: prawo
   • Dr hab. Tadeusz Biernat
   • Dr hab. Ewa Katarzyna Czech
   • Dr Michał Domagała
   • Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
   • Dr hab. Waldemar Hoff
   • Dr hab. Jan Mariusz Izdebski
   • Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska – Bonca
   • Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
   • Dr hab. Andrzej Korybski
   • Dr Zbigniew Markwart
   • Dr Beata Paxford
   • Dr hab. Maciej Perkowski
   • Dr Piotr Sitniewski
   • Prof. dr hab. Janusz Sługocki
   • Dr hab. Grzegorz Smyk
   • Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
   • Prof. dr hab. Adam Sulikowski
   • dr hab. Patrycja Suwaj
   • Prof. dr hab. Elżbieta Ura
   • Dr hab. Krystyna Wojtczak
  3. dyscyplina: prawo kanoniczne
   • Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

Lista ekspertów zespołu nauk ścisłych PKA
 1. dziedzina nauk chemicznych
  1. dyscyplina: chemia
   • prof. dr hab. inż. Krystyna Maria Czaja
   • dr hab. Lucjan Chmielarz
   • prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn
   • prof. dr hab. Anatol Kojło
   • dr hab. Andrzej Kudelski
   • dr hab. Wojciech Kujawski
   • prof. dr hab. Jolanta Kumirska
   • prof. dr hab. Artur Michalak
   • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
   • dr hab. Robert Zakrzewski
  2. dyscyplina: biochemia
   • prof. dr hab. Maciej Garstka
   • prof. dr hab. Krzysztof Rolka
  3. dyscyplina: technologia chemiczna
   • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 2. dziedzina nauk fizycznych
  1. dyscyplina: astronomia
   • prof. dr hab. Sławomir Breiter
   • prof. dr hab. Michał Jaroszyński
   • dr hab. Marek Nikołajuk
  2. dyscyplina: biofizyka
   • prof. dr hab. Andrzej Dobek
  3. dyscyplina: fizyka
   • prof. dr hab. Kazimierz Bodek
   • dr hab. inż. Jerzy Jasiński
   • dr hab. Robert Kucharczyk
   • prof. dr hab. Adam Lipowski
   • prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
   • prof. dr hab. Hanna Pawłowska
   • dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
   • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
   • dr hab. Eryk Wolarz
 3. dziedzina nauk matematycznych
  1. dyscyplina: informatyka
   • dr Jakub Kozik
   • dr hab. Dominik Ślęzak
   • dr hab. Paweł Woźny
  2. dyscyplina: matematyka
   • dr hab. Grzegorz Bobiński
   • dr hab. Aldona Dutkiewicz
   • prof. dr hab. Zbigniew Jurek
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc
   • dr hab. Janusz Morawiec
   • dr hab. Tomasz Połacik
   • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
   • dr hab. Paweł Traczyk
   • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

Lista ekspertów zespołu nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PKA
 1. obszar nauk przyrodniczych
  1. dziedzina nauk biologicznych
   1. dyscyplina: biochemia
    • prof. dr hab. Maciej Garstka
    • prof. dr hab. Grażyna Kłobus
   2. dyscyplina: biologia
    • prof. dr hab. Jacek Bielecki
    • dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń
    • dr hab. Małgorzata Duda
    • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
    • dr hab. Katarzyna Potyrała
    • dr hab. Justyna Rogalska
    • dr hab. Piotr Rutkowski
    • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
    • dr hab. Bożena Witek
   3. dyscyplina: biofizyka
    • dr hab. Bogdan Banecki
    • prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki
    • prof. dr hab. Wiesław Nowak
   4. dyscyplina: biotechnologia
    • prof. dr hab. Jacek Bielecki
    • prof. dr hab. Małgorzata Gaj
    • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
    • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
   5. dyscyplina: mikrobiologia
   6. prof. dr hab.Maria Dynowska
   7. dyscyplina: ochrona środowiska
    • dr hab. Piotr Rutkowski
  1. dziedzina nauk o Ziemi
   1. dyscyplina: geografia
    • dr hab. Jarosław Balon
    • prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak
    • dr hab. Sylwia Kulczyk
    • prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk
    • dr hab. Mariusz Rzętała
   2. dyscyplina: geologia
    • dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewic
    • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
   3. dyscyplina: oceanologia
    • dr hab. Mariusz Sapota

 

 1. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  1. dziedzina nauk rolniczych
   1. dyscyplina: biotechnologia
    • prof. dr hab. Cezary Mądrzak
    • prof. dr hab.Wojciech Pląder
    • prof. dr hab. Zdzisław Targoński
   2. dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska
    • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
    • prof. dr hab. Bogusław Michalec
   3. dyscyplina: ogrodnictwo
    • dr hab. Renata Dobromilska
    • dr hab. Hanna Dorna
    • prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska
   4. dyscyplina: agronomia
    • dr hab. inż. Katarzyna Brodzińska
    • prof. dr hab. Andrzej Kotecki
    • dr hab. Katarzyna Panasiewicz
    • dr hab. inż. Jerzy Przyborowski
    • prof. dr hab. Piotr Stypiński
    • prof. dr hab. Jacek Żarski
   5. dyscyplina: rybactwo
    • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
    • prof. dr hab. Krzysztof Formicki
   6. dyscyplina: inżynieria rolnicza
    • prof. dr hab. Tomasz Dobek
    • prof. dr hab. Edmund Dulcet
    • prof. dr hab. Jerzy Weres
    • dr hab. inż. Witold Zychowicz
   7. dyscyplina: technologia żywności i żywienia
    • dr hab. Monika Bronkowska
    • prof. dr hab. Janusz A. Czapski
    • dr hab. inż. Ewa Domin
    • prof. dr hab. Mariola Friedrich
    • prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
    • dr hab. inż. Iwona Konopka
    • dr inż. Karol Krajewski
    • dr hab. inż. Anna S. Tarczyńska
    • dr hab. Mariusz Witczak
   8. dyscyplina: zootechnika
    • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
    • prof. dr hab. Stanisław Kondracki
    • prof. dr hab. Anna Rekiel
    • prof. dr hab. inż. Wiesław Skrzypczak
    • prof. dr hab. Jan Udała
  2. dziedzina nauk leśnych
   1. dyscyplina: leśnictwo
    • prof. dr hab. Andrzej Czerniak
    • prof. dr hab. Zbigniew Sierota
   2. dyscyplina: drzewnictwo
    • prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki
  3. dziedzina nauk weterynaryjnych
   • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
   • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
   • prof. dr hab. Marta J. Kupczyńska
   • prof. dr hab. Andrzej Wernicki
   • prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
   • prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 1. Pozostali eksperci Zespołu posiadający dorobek naukowy w zakresie:
  1. architektury krajobrazu:
   • dr inż. arch. Wiesława Gadomska
   • dr hab. inż. Małgorzata Milecka
   • dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
   • dr inż. Przemysław Wolski
   • dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
  2. towaroznawstwa:
   • dr inż. Karol Krajewski
   • dr hab. Stanisław Popek

Lista ekspertów Zespołu nauk technicznych PKA
 1. dziedzina nauk technicznych
  1. dyscyplina: architektura i urbanistyka
   • dr inż. arch. Agata Gawlak
   • dr hab. inż. Barbara Gronostajska
   • prof. dr hab. inż. Marzanna Jagiełło
   • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
   • prof. dr hab. inż. Anna Mitkowska
   • prof. dr hab. inż. Lucyna Nyka
   • prof. dr hab. inż. arch. Jan Marian Rabiej
   • dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
   • dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz
  2. dyscyplina: automatyka i robotyka
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
   • dr hab. inż. Andrzej Kasiński
   • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
   • dr hab. inż. Andrzej Myśliński
   • dr hab. Ewa Pawłuszewicz
  3. dyscyplina: budownictwo
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
   • dr hab. inż. Anna Małgorzata Halicka
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
   • prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
   • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
   • dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz
   • dr hab. inż. Jakub Marcinowski
   • prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
   • dr hab. inż. Mieczysław Połoński
   • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
   • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
   • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
   • dr hab. inż. Piotr Srokosz
   • dr hab. inż. Szczepan Woliński
  4. dyscyplina: elektronika
   • prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski
   • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
   • dr hab. inż. Witold Machowski
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
   • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
   • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
  5. dyscyplina: telekomunikacja
   • prof. dr hab. inż Andrzej Dobrowolski
   • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
   • prof. dr hab. inż. Józef Modelski
   • dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
  6. dyscyplina: elektrotechnika
   • dr hab. inż. Jerzy Augustyn
   • dr hab. inż. Andrzej Bień
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
   • dr hab. inż. Andrzej Cichoń
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
   • dr hab. inż. Dariusz Grabowski
   • prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
   • dr hab. inż. Dariusz Świsulski
   • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
  7. dyscyplina: geodezja i kartografia
   • dr hab. inż. Jerzy Ireneusz Chmiel
   • dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski
   • dr inż. Tadeusz Dąbrowski
   • dr hab. inż. Wiesław Galor
   • prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
   • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
  8. dyscyplina: górnictwo i geologia inżynierska
   • dr hab. inż. Marek Pozzi
  9. dyscyplina: informatyka
   • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
   • prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel
   • prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
   • prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski
   • dr hab. inż. Adam Kulawik
   • prof. dr hab. Bohdan Macukow
   • dr hab. Zygmunt Mazur
   • dr hab. inż. Tadeusz Nowicki
   • prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk
   • dr hab. inż. Małgorzata Sterna
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
   • prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
   • prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
   • dr hab. inż. Kazimierz Worwa
   • dr hab. inż. Robert Wrembel
   • prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
   • dr hab. inż. Zbigniew Zieliński
   • dr hab. inż. Andrzej Żak
  10. dyscyplina: biocybernetyka  i  inżynieria biomedyczna
   • dr hab. inż. Agnieszka Dardzińska-Głębocka
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
   • prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
   • dr hab. inż. Jolanta Pauk
   • dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
   • prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
   • dr hab. Jacek Tarasiuk
   • dr inż. Magdalena Ziąbka
   • dr hab. inż. Mariusz Zubert
  11. dyscyplina: inżynieria chemiczna
   • dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Hapanowicz
   • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
   • dr hab. inż. Marek Ochowiak
   • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
  12. dyscyplina: inżynieria materiałowa
   • prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk
   • dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
   • dr hab. inż. Dariusz Oleszak
   • dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
   • dr hab. inż. Jerzy R. Sobiecki
   • dr hab. inż. Maria Sozańska
   • dr hab. Jacek Tarasiuk
  13. dyscyplina: inżynieria środowiska
   • prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
   • dr hab. inż. Lidia Dąbek
   • dr hab. inż. Dariusz W. Kowalski
   • dr hab. inż. Marek Ochowiak
   • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
  14. dyscyplina: mechanika
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
   • dr hab. inż. Adam Kulawik
   • dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
   • dr hab. inż. Adam Marciniec
   • dr inż. Ryszard Szczebiot
  15. dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
   • prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
   • prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
   • dr hab. inż. Mariusz Giergiel
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos
   • prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
   • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki
   • dr hab. inż. Waldemar Mironiuk
   • dr hab. inż. Andrzej Typiak
   • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
  16. dyscyplina: technologia chemiczna
   • prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska
   • dr hab. inż. Magdalena Szumera
  17.  dyscyplina: transport
   • prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
  18. dyscyplina: inżynieria produkcji
   • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak
   • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
   • prof. dr hab. inż. Bożena Skołud
   • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Lista ekspertów zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej PKA
 1. dziedzina nauk medycznych oraz dziedzina nauk o zdrowiu
  1. dyscypliny: medycyna i biologia medyczna
   • dr hab. Anna Abramczyk
   • prof. dr hab. Zbigniew Celewicz
   • dr hab. Mateusz Cybulski
   • dr Tomasz Dawskiba
   • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
   • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
   • dr Grażyna Franek
   • dr Mariola Głowacka
   • dr hab. Mariusz Goniewicz
   • dr Lidia Huber
   • dr hab. Anna Beata Pacian
   • dr hab. Grażyna Iwanowicz – Palus
   • prof. dr hab. Jacek Klawe
   • prof. dr hab. Józef Kobos
   • dr hab. Maria Kózka
   • dr hab. Maciej Krawczyk
   • dr hab. Małgorzata Krawczyk – Kuliś
   • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski
   • dr hab. Anna Machoy – Mokrzyńska
   • dr Iwona Maciąg – Tymecka
   • prof. dr hab. Piotr Małkowski
   • prof. dr hab. Janusz Moryś
   • dr hab. Maria Kłopocka
   • prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
   • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
   • prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
   • prof. dr hab. Andrzej Pająk
   • prof. dr hab. Leszek Pączek
   • dr Barbara Prażmowska
   • dr hab. Olimpia Sipak-Szmigiel
   • dr Renata Sieradzan – Skrzetuska
   • dr hab. Jacek Smereka
   • dr Joanna Sułowicz
   • prof. dr hab. Krystyn Andrzej Sosada
   • prof. dr hab. Jacek Szepietowski
   • dr hab. Alicja Walczak
   • prof. dr hab. Maciej Wilczak
   • prof. dr hab. Maria Wróbel
   • prof. dr hab. Jerzy Zalewski
 2. dziedzina nauk medycznych
  1. dyscyplina: stomatologia
   • prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
   • prof. dr hab. Anna Kurnatowska
   • dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah
   • prof. dr hab. Marta Tanasiewicz
 3. dziedzina nauk farmaceutycznych
  • prof. dr hab. Wiesław Malinka
  • prof. dr hab. Maria Rybczyńska
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • prof. dr hab. Janusz Solski
  • prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
  • dr Sławomir Wilczyński
  • prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
 4. dziedzina nauk o kulturze fizycznej
  • prof. dr hab. Józef Bergier
  • prof. dr hab. Jan Chmura
  • dr Maria Długosielska
  • dr Dorota Gazurek
  • prof. dr hab. Andrzej Klimek
  • dr hab. Marcin Krawczyński
  • dr Krystyna Kwaśna
  • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
  • prof. dr hab. Anna Marchewka
  • dr hab. Beata Pluta
  • dr hab. Krzysztof Prusik
  • dr Jerzy Raciborski
  • dr hab. Krystyna Rożek – Piechura
  • dr Paweł Targosiński
  • dr hab. Rajmund Tomik
  • prof. dr hab. Marek Woźniewski
  • prof. dr hab. Jolanta Żyśko

Lista ekspertów Zespołu Sztuki PKA
 1. dziedzina sztuk filmowych
  • dr hab. Krystyna Doktorowicz
  • prof. Krzysztof Hejke
  • prof. Jerzy Łukaszewicz
  • dr hab. Piotr Mikucki
  • dr Dorota Ostrowska-Orlińska
  • dr Roman Sawka
  • prof. Stanisław Szymański
  • dr Mariusz Wilczyński
  • prof. Piotr Wołyński
  • dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
  • dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
 2. dziedzina sztuk muzycznych
  1. dyscyplina artystyczna: dyrygentura
   • prof. Szymon Kawalla
   • prof. Marek Rocławski
   • prof. Jerzy Swoboda
   • prof. Marta Wierzbieniec
  2. dyscyplina artystyczna: instrumentalistyka
   • prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
   • prof. dr hab. Izabela Ceglińska
   • prof. Andrzej Godek
   • dr hab. Arkadiusz Krupa
   • dr hab. Leszek Kułakowski
   • dr hab. Joanna Marcinkowska
   • prof. Regina Michalak
   • dr hab. Ewa Murawska
   • dr hab. Katarzyna Rajs
   • dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant
   • prof. Jan Pilch
   • prof. Tomasz Strahl
   • prof. Andrzej Zubek
  3. dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki
   • dr hab. Krzysztof Grzeszczak
   • dr hab. Olga Hans
   • prof. dr hab. Krystian Kiełb
   • prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
   • prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
  4. dyscyplina artystyczna: reżyseria dźwięku
   • prof. Andrzej Lupa
   • dr Adam Pilch
   • dr hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek
   • dr hab. Marian Szukalski
  5. dyscyplina artystyczna: rytmika i taniec
   • dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz
   • prof. Małgorzata Kupsik
   • prof. Ewa Szatan
   • dr hab. Ewa Wojtyga
   • prof. Ewa Wycichowska
  6. dyscyplina artystyczna: wokalistyka
   • dr hab. Urszula Kryger
   • prof. Piotr Kusiewicz
   • prof. Piotr Jan Łykowski
   • prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
   • dr hab. Anna Serafińska
 3. dziedzina sztuk plastycznych
  1. dyscyplina artystyczna: sztuki piękne
   • prof. Janusz Akermann
   • prof. Andrzej Banachowicz
   • prof. dr hab. Marek Basiul
   • prof. Eugeniusz Delekta
   • prof. Jacek Dyrzyński
   • prof. Paweł Frąckiewicz
   • dr hab. Ewa Janus
   • prof. Ryszard Jędruś
   • prof. dr hab. Paweł Lewandowski-Palle
   • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
   • dr hab. Andrzej Markiewicz
   • dr hab. Andrzej Michalik
   • dr hab. Adam Molenda
   • dr hab. Piotr Jan Muschalik
   • dr hab. Zdzisław Olejniczak
   • prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
   • dr hab. Lech Polcyn
   • prof. Adam Romaniuk
   • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
   • prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
  2. dyscyplina artystyczna: sztuki projektowe
   • prof. Andrzej Banachowicz
   • prof. Paulina Komorowska-Birger
   • prof. Aleksander Olszewski
   • prof. Elżbieta Pakuła-Kwak
   • prof. Kazimierz Pawlak
   • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
   • dr hab. Katarzyna Radecka
   • prof. Manuel Sabalczyk
   • prof. Janusz Sosnowski
   • dr hab. Marek Średniawa
   • prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
  3. dyscyplina artystyczna: konserwacja i restauracja dzieł sztuki
   • dr hab. Elżbieta Basiul
   • dr hab. Michał Marcin Matuszczyk
   • dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
   • prof. Bogumiła Jadwiga Rouba
  4. dziedzina sztuk teatralnych:
   • dr hab. Wojciech Adamczyk
   • dr hab. Marcin Bartnikowski
   • dr hab. Ewelina Ciszewska
   • dr hab. Jolanta Góralczyk
   • prof. dr hab. Anna Kramarczyk
   • prof. Jacek Roman Radomski
   • prof. Jacek Romanowski
   • dr hab. Piotr Seweryński
   • dr hab. Katarzyna Skarżanka
   • prof. Maciej Wojtyszko
   • dr Anna Zagórska

Lista ekspertów do spraw postępowania oceniającego
 • Barbara Bryzek,
 • Hanna Chrobak-Marszał,
 • Arkadiusz Doczyk,
 • Ewelina Dyląg
 • Artur Gawryszewski,
 • Grzegorz Kołodziej,
 • Tomasz Kocoł,
 • Wiktor Kordyś,
 • Agnieszka Kozera
 • Jakub Kozieł,
 • Kinga Kurowska,
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka,
 • Edyta Lasota-Bełżek,
 • Jacek Lewicki,
 • Łukasz Łukomski,
 • Justyna Madura,
 • Maciej Markowski,
 • Wioletta Marszelewska,
 • Karolina Martyniak,
 • Katarzyna Nowak,
 • Anna Mrozowska,
 • Małgorzata Piechowicz,
 • Ludwika Piwowarczyk,
 • Piotr Pokorny,
 • Beata Sejdak,
 • Agnieszka Socha-Woźniak,
 • Adam Subotkowski,
 • Dominika Wyszyńska,
 • Łukasz Wyszyński.

Lista ekspertów prawnych PKA
 • Bożena Szumielewicz

Lista ekspertów – reprezentantów studentów
 • Paweł Adamiec
 • Jakub Bakonyi
 • Jakub Bator
 • Damian Bąbel
 • Filip Bielec
 • Michalina Brokos
 • Adrianna Czarnecka
 • Dominik Duralski
 • Michał Dzieciuch
 • Wojciech Fiksa
 • Elżbieta Gabryel
 • Mateusz Gawroński
 • Sylwia Giza
 • Anna Górka
 • Jakub Grodecki
 • Olga Janiszewska
 • Angelika Karbowa
 • Bartosz Kasiński
 • Wojciech Kiełbasiński
 • Michał Klimczyk
 • Marcelina Kościółek
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Magdalena Koziara
 • Szymon Krawczuk
 • Konrad Krawczyk
 • David Kukułka
 • Michał Kulbacki
 • Mateusz Kuliński
 • Paula Leśniewska
 • Dominik Leżański
 • Patryk Lisiecki
 • Bartłomiej Majewski
 • Bogdan Marek
 • Bogdan Matyja
 • Natalia Mąka
 • Damian Michalik
 • Paweł Miry
 • Andżelina Ngo
 • Przemysław Ogórek
 • Paulina Okrzymowska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Błażej Papiernik
 • Magdalena Pawłowska
 • Joanna Paździor
 • Katarzyna Piątkowska
 • Mateusz Piechowski
 • Patrycja Piłat
 • Maria Pożoga
 • Amadeusz Przezpolewski
 • Krzysztof Pszczółka
 • Maciej Rewucki
 • Łukasz Rusajczyk
 • Roland Rychlik
 • Marcin Smukowski
 • Julia Sobolewska
 • Daria Starak
 • Bruno Stieler
 • Damian Strojny
 • Tomasz Tokarski
 • Mateusz Torba
 • Damian Wietrak
 • Emilia Wilgucka
 • Magda Wlazło
 • Piotr Wodok
 • Tomasz Zarębski
 • Sara Zemczak

Lista ekspertów reprezentujących pracodawców
 1. Zespół nauk humanistycznych
  • Paweł Czerwony
  • Anna Czuba
  • Piotr Dąbrowski
  • Przemysław Foligowski
  • Grzegorz Konieczniak
  • Anna Kornacka
  • Anna Kostrzewska
  • Piotr Kulczycki
  • Jacek Solarz
  • Adam Szawarski
  • Małgorzata Szeląg
  • Bożena Ziemniewicz
 2. Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
  • Michał Bardo
  • Maciej Borowy
  • Joanna Chaberska
  • Przemysław Ciesielski
  • Dominik Czapczyk
  • Paweł Czerwony
  • Anna Czuba
  • Łukasz Denys
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Ewa Gąsiorek
  • Michał Gniatkowski
  • Zenon Kierczyński
  • Agnieszka Klonowska
  • Anna Kostrzewska
  • Joanna Kowalczyk – Chudy
  • Marcin Kowalski
  • Robert Krzyszczak
  • Jacek Lewicki
  • Bogdan Lewiński
  • Michał Luczewski
  • Piotr Maras
  • Sebastian Margalski
  • Ryszard Moczyński
  • Tomasz Mrożek
  • Norbert Napieraj
  • Paweł Napieralski
  • Marcin Napierała
  • Paweł Nowak
  • Adrian Nowak
  • Przemysław Pawlak
  • Piotr Piasecki
  • Iwona Pietruszewska – Cętkowska
  • Dominik Postaremczak
  • Mateusz Prucnal
  • Waldemar Razik
  • Zbigniew Rudnicki
  • Sebastian Snop
  • Justyna Sobeyko – Bejnarowicz
  • Jacek Solarz
  • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
  • Artur Stefański
  • Piotr Strychaniecki
  • Jacek Trela
  • Tomasz Wawrzyk
  • Marcin Wojtkowiak
  • Piotr Wolny
  • Jan Zasadziński
  • Bożena Ziemniewicz
 3. Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
  • Michał Bardo
  • Piotr Dąbrowski
  • Przemysław Foligowski
  • Ewa Gąsiorek
  • Michał Gniatkowski
  • Waldemar Grądzki
  • Wojciech Jagodziński
  • Marta Jankowska
  • Anna Kornacka
  • Joanna Kowalczyk-Chudy
  • Marcin Kowalski
  • Robert Krzyszczak
  • Jacek Lewicki
  • Bogdan Lewiński
  • Michał Luczewski
  • Piotr Maras
  • Norbert Napieraj
  • Paweł Napieralski
  • Maciej Nowak
  • Paweł Nowak
  • Przemysław Pawlak
  • Dominik Postaremczak
  • Mateusz Prucnal
  • Marta Prusińska
  • Sebastian Snop
  • Jacek Solarz
  • Jerzy Springer
  • Izabella Świłło
  • Marcin Wojtkowiak
  • Piotr Wolny
  • Bożena Ziemniewicz
 4. Zespół nauk ścisłych
  • Andrzej Burgs
  • Wojciech Jagodziński
  • Piotr Piasecki
  • Waldemar Razik
  • Zbigniew Rudnicki
 5. Zespół nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  • Przemysław Ciesielski
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Magdalena Garbolińska
  • Waldemar Grądzki
  • Marta Jankowska
  • Iwona Kowalczyk
  • Sławomir Sobczyk
  • Piotr Strychaniecki
  • Marta Truskolawska
  • Anna Wawrzyk
  • Artur Wolkenstein
 6. Zespół nauk technicznych
  • Andrzej Burgs
  • Łukasz Denys
  • Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz
  • Waldemar Grądzki
  • Marta Jankowska
  • Zenon Kierczyński
  • Robert Krzyszczak
  • Tomasz Mrożek
  • Krystyna Piecuch
  • Henryk Romański
  • Sławomir Sobczyk
  • Jerzy Springer
  • Piotr Strychaniecki
  • Marek Tenczyński
  • Artur Wolkenstein
  • Jan Zasadziński
 7. Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  • Mirosława Dzikowska
  • Dominik Czapczyk
  • Paweł Kowalewski
  • Marcin Napierała
  • Krystyna Pierzchała
  • Mateusz Romanowski
  • Natalia Smolarek
  • Iwona Staniszewska (Korolczuk)
  • Anna Wawrzyk
  • Marcin Wojtkowiak
 8. Zespół sztuki
  • Paweł Kornacki
  • Piotr Kulczycki
  • Jerzy Springer

Lista ekspertów ds. jakości
 • Tadeusz Bodio,
 • Janusz Frączek,
 • Marian Chudy,
 • Wanda Gaczek,
 • Stanisław Kondracki,
 • Tadeusz Kufel,
 • Izabela Kwiatkowska – Sujka,
 • Marek Lisiński,
 • Maciej Markowski,
 • Maria Próchnicka,
 • Józef Rogowski,
 • Mieczysław Socha,
 • Danuta Strahl,
 • Łukasz Sułkowski,
 • Krzysztof Szewior,
 • Adam Szot,
 • Julita Wasilczuk,
 • Jerzy Węcławski,
 • Bogdan J. Wosiewicz,
 • Jolanta Maria Żyśko.

Lista ekspertów międzynarodowych PKA
 • dr hab. Peter Adamisin – obszar nauk społecznych, (ekonomia)
 • prof. dr hab. Beata Balogova – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • dr Second Bwanakare – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • dr hab. Aleksandra Chapčáková – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (socjologia)
 • prof. dr hab. Remigijus Daubaras – obszar nauk przyrodniczych (biologia)
 • Dr. Ing. Marie Gabryšová – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. dr hab. Karol Görner – obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • prof. Bogusław Grużewski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof.  Tomas Kačerauskas  – obszar nauk społecznych
 • dr hab. Kamil Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo) obszar nauk społecznych (socjologia)
 • dr hab. Maria Kardis – obszar nauk humanistycznych (religioznawstwo)
 • prof. dr hab. Peter Konya – obszar nauk humanistycznych (historia)
 • dr Halina Kotikovă – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia, turystyka i rekreacja)
 • prof. Ivan Leban – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr hab. Irena Medňanskă – obszar sztuki, dziedzina sztuk muzycznych (instrumentalistyka)
 • prof. dr. Ramune Marcinkeviciute – obszar sztuki
 • dr hab. Marek Michalski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Grzegorz Monastyrski – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych
 • prof. Anna-Maria Papini – obszar nauk ścisłych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki chemiczne)
 • dr Jana Raclavskă – obszar nauk humanistycznych (polonistyka)
 • prof. Miroslav Sasek – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (ekonomia)
 • prof. Tadeusz Siwek – obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk o ziemi (geografia)
 • dr Beate Stortkuhl – obszar nauk humanistycznych
 • dr Olgierd Swiatkiewicz – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu)
 • dr inż. Grzegorz Szewczyk – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr Józef Szymeczek – obszar nauk humanistycznych (historia, religioznawstwo)
 • dr Jolanta Urbanowič – obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych/nauki o administracji
 • prof. Ladislav Varkoly – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • dr hab. inż. Michal Zábovský – obszar nauk technicznych (informatyka)
 • prof. Aleś Zaricky – obszar nauk humanistycznych
 • dr Grzegorz Zgraja – obszar sztuki
 • prof. dr hab. Jan Zielonka – obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych

Lista osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego
 • Filip Bielec,
 • Hanna Chrobak-Marszał,
 • Anna Dąbrowska,
 • Marcin Dokowicz,
 • Adrian Duleba,
 • Dominik Duralski,
 • Ewelina Dyląg-Pawłyszyn,
 • Patrycja Florczuk-Kołomyja,
 • Michał Gajda,
 • Adam Gajek,
 • Artur Gawryszewski,
 • Sylwia Giza,
 • Olga Janiszewska,
 • Barbara Jura,
 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak,
 • Wojciech Kiełbasiński,
 • Grzegorz Kołodziej,
 • Tomasz Kocoł,
 • Żaneta Komoś
 • Agnieszka Kozera,
 • Magdalena Koziara,
 • Jakub Kozieł,
 • Izabela Kwiatkowska-Sujka,
 • Edyta Lasota-Bełżek,
 • Jacek Lewicki,
 • Maciej Markowski,
 • Wioletta Marszelewska,
 • Karolina Martyniak,
 • Damian Michalik,
 • Magdalena Michalik-Sztumska,
 • Paweł Miry,
 • Katarzyna Nowak,
 • Anna Mrozowska,
 • Małgorzata Piechowicz,
 • Ludwika Piwowarczyk,
 • Amadeusz Przezpolewski,
 • Justyna Rokita-Kasprzyk,
 • Beata Sejdak,
 • Julia Sobolewska,
 • Agnieszka Socha-Woźniak,
 • Dominika Wyszyńska,
 • Łukasz Wyszyński.