Rada Konsultacyjna PKA

Rada Konsultacyjna Polskiej Komisji Akredytacyjnej została powołana w 2010 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komisji. Jej zadaniem jest formułowanie – na wniosek przewodniczącego bądź z własnej inicjatywy – opinii dotyczących w szczególności strategicznych celów i obszarów działania PKA, kierunków jej rozwoju, a także stosowanych standardów i procedur.

Rada Konsultacyjna funkcjonuje na podstawie regulaminu przyjętego 2 listopadzie 2011 r.

Obecny skład Rady przedstawia się następująco:

 

 • prof. dr hab. Zbigniew Marcniak – Przewodniczący Rady,
 • prof. dr hab. Wiesław Banyś,
 • dr Henryka Bochniarz,
 • Tove Blytt Holmen,
 • prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski,
 • prof. Jurgen Kohler,
 • prof. Helmut Konrad,
 • dr Andrzej Malinowski,
 • prof. Jethro Newton,
 • Zbigniew Niemczycki,
 • Christina Rozsnyai,
 • dr hab. Mieczysław W. Socha,
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński.