Struktura i skład

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Organami Komisji są: Przewodniczący, Sekretarz oraz Prezydium. W skład Komisji wchodzi 8 Zespołów działających w obszarach kształcenia, z których każdy złożony jest co najmniej z czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi. Prezydium PKA tworzą Przewodniczący, Sekretarz, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców oraz ośmiu przewodniczących zespołów obszarowych. Obsługę administracyjną PKA prowadzi jej Biuro.

Władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Diks
Sekretarz: dr hab. Maria Próchnicka

do dnia 30.09.2017 funkcję Wiceprzewodniczącej PKA pełniła dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek.

do dnia 31.07.2018. funkcję Wiceprzewodniczącego PKA pełnił prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

(por. strukturę i skład osobowy PKA w pierwszej, drugiej, trzeciej oraz czwartej kadencji).

Zespół nauk humanistycznych

Z listą ekspertów Zespołu nauk humanistycznych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł

(do 01.09.2016 r. – dr hab. Beata Mikołajczyk)

 • dr Clarinda Calma (do dnia 31.08.2017 r.)
 • dr hab. Marek Cieszkowski (od 09.11.2017 r.)
 • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • prof. dr hab. Andrzej Łyda
 • dr hab. Aneta Majkowska
 • dr hab. Lucyna Rotter (do dnia 1.03.2019 r.)
 • dr hab. Piotr Sikora
 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych

Z listą ekspertów Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Kufel

 • dr hab. Jakub Brdulak
 • dr hab. Wiesław Ciechomski
 • prof. dr hab. Andrzej Cieślik
 • dr hab. Wojciech Downar
 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Z listą ekspertów Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

 • dr Adriana Sylwia Bartnik (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Marek Kucia
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr Monika Poboży (do 13.10.2017 r.)
 • dr hab. Radosław Rybkowski
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Bogumił Szmulik (do 18.01.2019 r.)
 • dr hab. inż. Andrzej Urban
 • dr hab. Artur Wołek
 • prof. dr hab. Mariusz Bolesław Zieliński

Zespół nauk ścisłych

Z listą ekspertów Zespołu nauk ścisłych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

 • prof. dr hab. Hanna Gulińska
 • dr hab. Marek Kowalski
 • prof. dr hab. Marek Zaionc

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Z listą ekspertów Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz

 • dr hab. Anna Bąkiewicz
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk (od 11.02.2016 r.)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr hab. Krystyna Dwucet (do dnia 03.042019 r.)
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
 • dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski

Zespół nauk technicznych

Z listą ekspertów Zespołu nauk technicznych PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – dr hab. inż. Janusz Uriasz

 • dr hab. inż. Krystian Czernek
 • dr hab. inż. Jerzy Garus
 • dr hab. inż. Ryszard Golański
 • dr hab. inż. Dorota Kulikowska
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 • dr hab. inż. Anna Stelmach
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk
 • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mazur (do 01.09.2016 r.)

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Z listą ekspertów Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

 • prof. dr hab. Milena Dąbrowska (od 11.12.2018 r.)
 • dr Dorota Gazurek (od 15.03.2017 r.)
 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • prof. dr hab. Ireneusz Marek Kowalski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maciej Krawczyk (do 15.02.2017 r.)
 • dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (do 30.09.2018 r.)
 • prof. dr hab. Piotr Kurnatowski (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
 • dr Mariusz Pociecha
 • dr hab. Teresa Pop
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah (do 31.12.2016 r.)
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Robert Ślusarz

Zespół sztuki

Z listą ekspertów Zespołu sztuki PKA można się zapoznać tutaj.

Przewodniczący – prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski

 • prof. dr hab. Teresa Adamowicz Kaszuba
 • prof. dr hab. Andrzej Głowacki
 • dr hab. Monika Jakowczuk
 • prof. dr hab. Janina Rudnicka (do dnia 10.06.2019 r.)
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija (od 28.02.2017 r.)
 • prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk (od 11.12.2018 r.)
 • dr hab. Piotr Mikucki (do 01.09.2016 r.)

Zespół odwoławczy

Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Satuła 

(od 01.09.2016 r. do 02.02.2017 r. – prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki)
(od 01.01.2015 r. do 01.09.2016 r. – dr hab. Marek Rocki)

 • prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
 • prof. dr hab. Tadeusz Jan Boruta
 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Paweł Artur Chmielnicki
 • dr hab. Joanna Moczydłowska
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 • dr hab. Jacek Szczepański
 • dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz

Zespół do spraw kształcenia nauczycieli

Przewodnicząca – prof. dr hab. Hanna Gulińska

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr Anna Maria Kola
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk
 • dr Mariusz Pociecha
 • prof. dr hab. Andrzej Sapija

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP: Dominik Leżański

(od 01.12.2017 r. do 31.12.2018 r. – Tomasz Tokarski)

(od 23.05.2016 r. do 31.12.2016 r. – Ariel Wojciechowski)

(od 01.01.2016 r. do 22.05.2016 r. – Mateusz Mrozek)


Zespół ds. Etyki

Przewodniczący – dr hab. Marek Kowalski

 • prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 • prof. dr hab. Anita Franczak
 • prof. dr hab. Wojciech Mielicki
 • dr hab. Piotr Sikora

Zespół ds. skarg i wniosków

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Diks

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (do 30.09.2018 r.)
 • dr hab. Maria Próchnicka
 • dr hab. Marek Kowalski
 • mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka
 • mgr Marcin Wojtkowiak
 • mgr Grzegorz Kołodziej