Zamówienia publiczne - archiwum

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski (2016 – 2017 r.)


 

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy (2016 – 2017 r.)


 

Obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych (do 31.03.2018 r.)


 

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski (2015 – 2016 r.)


 

Świadczenie usług hotelarskich w Warszawie (2015 – 2016 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy.
  • Ogłoszenie o zamówieniu (UE) – 20.05.2014 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu – (UZP) – 20.05.2014 r.
  • SIWZ – 20.05.2014 r.,
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – 27.06.2014 r.,
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 21.07.2014 r.

ogłoszenieUZP.pdf

SIWZ.pdf

najlepsza oferta

udzielenie zamówienia

udzielenie zamówienia (UE)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski.
  • Ogłoszenie o zamówieniu (UZP) – 20.05.2014 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu (UE) – 20.05.2014 r.
  • SIWZ – 20.05.2014 r.,
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – 27.06.2014 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 17.07.2014 r.

ogłoszenieUE.pdf

siwz.pdf

najlepsza oferta

udzielenie zamówienia (UE)

udzielenie zamówienia

Obsługa organizacyjna PKA w zakresie służbowych podróży zagranicznych. Ogłoszenie o zamówieniu – obsługa organizacyjna na rzecz BPKA w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 07.05.2013 r.,SIWZ.Odpowiedź na pytanie Wykonawcy – 14.05.2013.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 24.05.2013.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 11.06.2013 r.
Wykonanie przeglądu zewnętrznego dzialań PKA Ogłoszenie o zamówieniu – wykonanie przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 24.06.2013 r.,SIWZ w wersji polskiej oraz angielskiej – 24.06.2013 r.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 10.07.2013 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.08.2013 r.
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura PKA Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 24.06.2013 r.,
Ogłoszenie – TED – 24.06.2013 r.,SIWZ – 24.06.2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.07.2013 r.,Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.08.2013 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.08.2013 r.
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski dla Biura PKA Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 24.06.2013 r.,
Ogłoszenie – TED – 24.06.2013 r.,SIWZ – 24.06.2013 r.Sprostowanie do SIWZ – 25.06.2013 r.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 15.07.2013 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.08.2013 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.08.2013 r.
Udzielenie zamówienia na świadczenie usług hotelowych na terenie Polski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelowych na terenie Polski – 13.06.2013 r.
Udzielenie zamówienia na świadczenie usług hotelowych na terenie Warszawy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelowych na terenie Warszawy – 11.06.2013 r.
Rok 2012
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – UZP – 09.05.2012 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – UE – 09.05.2011 r.,
SIWZ – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski.
Pytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Pytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy – UZP – 09.05.2011 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy – UE – 09.05.2011 r.,
SIWZ – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 12.06.2012 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 27.06.2012 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ENOTICES) – 27.06.2012 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – UZP – 18.06.2012.2012 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – UE – 18.06.2011 r.,
SIWZ – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.06.2012 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (BZP)- 03.08.2012 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (UE) – 03.08.2012 r.
Rok 2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g .
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze nieprzekraczajšcej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów.
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – UZP – 06.05.2011 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski – ENOTICES – 06.05.2011 r.,
SIWZ – świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy – 12.05.2011.
Rozstrzygnięcie postępowania – 31.05.2011.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 17.06.2011.
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy – UZP – 06.05.2011 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy – ENOTICES – 06.05.2011 r.,
SIWZ – świadczenie usług hotelarskich w Warszawie.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy – 12.05.2011.
Rozstrzygnięcie postępowania – 31.05.2011.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 17.06.2011.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 28.10.2011 r.
SIWZ – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 28.10.2011 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Ogłoszenie o zamówieniu – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 21.11.2011 r.
SIWZ – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 21.11.2011 r.
Najkorzystniejsza oferta – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 06.12.2011 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 27.12.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g – 22.11.2011 r.
SIWZ – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g – 22.11.2011 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Zawiadomienie – oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i dostawę 16 sztuk tabletów – 14.12.2011 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze nieprzekraczajšcej 50g oraz ich ewentualnych zwrotów – 15.12.2011 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i dostawę 16 sztuk tabletów
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze nieprzekraczajšcej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów.
Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 04.06.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 08.06.2010 r. (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 08.06.2010 r. (pdf)
Treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedziš Zamawiającego – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 16.06.2010 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 06.07.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja obsługi hotelowej w Warszawie – 10.06.2010 r. (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – organizacja obsługi hotelowej w Warszawie – 14.06.2010 r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – organizacja obsługi hotelowej w Warszawie – 14.07.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 09.08.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 19.07.2010 r. (pdf)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.07.2010 r. – opublikowano: 20.07.2010 r. (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 21.07.2010 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 09.08.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 10.11.2010 r. (pdf)
SIWZ – usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 10.11.2010 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 18.11.2010 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 18.11.2010 r. (pdf)
SIWZ – usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. – 18.11.2010 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 26.11.2010 r. (pdf)

Rok 2009

SIWZ – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 19.01.2009 (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 19.01.2009 (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na obsłudze organizacyjnej służbowych podróży zagranicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r. – 11.02.2009 (pdf)
Streszczenie ofert – obsługa organizacyjna służbowych podróży zagranicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.(pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – obsługa organizacyjna w zakresie służbowych podróży zagranicznych – 23.02.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych dotyczących przesyłek do 50 g. – 13.03.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – organizacja noclegów i obsługi hotelowej na terenie Polski – 23.03.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa sprzętu komputerowo – biurowego oraz oprogramowania antywirusowego – 17.04.2009 r. (pdf)
SIWZ – dostawa sprzętu komputerowo – biurowego oraz oprogramowania antywirusowego – 17.04.2009 r. (pdf)
Treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego – 21.04.2009 r. (pdf)
Treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego – 22.04.2009. (pdf)
Treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego – 24.04.2009. (pdf)
Unieważnienie postępowania na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego oraz oprogramowania antywirusowego w odniesieniu do zadania I – 29.04.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowo biurowego i oprogramowania antywirusowego w odniesieniu do zadania II i III – 29.04.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa sprzętu komputerowo – biurowego oraz oprogramowania antywirusowego – 30.04.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno – białego – 05.05.2009 r. (pdf)
SIWZ – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno – białego – 05.05.2009 r. (pdf)
Treść pytania Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego – 08.05.2009. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno – białego – 05.06.2009 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno – białego – 07.07.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji nocegów i w Warszawie – 17.07.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski – 17.07.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów i w Warszawie – 03.08.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski – 03.08.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do druku czarno – białego – 04.08.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 18.11.2009 r. (html)
SIWZ – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 18.11.2009 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 26.11.2009 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 27.11.2009 r. (html)
SIWZ – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 27.11.2009 r. (pdf)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g. oraz ich ewentualnych zwrotów – 07.12.2009 r. (pdf)

Rok 2008

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski – 19.03.2008 (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski – 01.04.2008 (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski – 21.04.2008 (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie organizacji noclegów i obsługi hotelowej w Krakowie dla osób uczestniczących w konferencji organizowanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną w okresie od 4 do 6 czerwca 2008 r. – 21.04.2008 (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego – 14.05.2008 r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego – 14.05.2008 r. (pdf)
SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego – 14.05.2008 r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego – 28.05.2008 r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego – 09.06.2008 r.(pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów w Warszawie – 10.07.2008 r.(pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiajšcego usług w zakresie obsługi hotelowej i organizacji nocegów i w Warszawie – 25.07.2008 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 14.11.2008r
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 14.11.2008r
SIWZ – świadczenie usług pocztowych – 14.11.2008r
Treść protestu na postanowienia SIWZ w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych – 24.11.2008 r.
Rozstrzygnięcie protestu na postanowienia SIWZ w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych – 25.11.2008 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 25.11.2008 r.
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 25.11.2008 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych po modyfikacji – 25.11.2008 r.
Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 04.12.2008 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych 15.12.2008r.
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych 15.12.2008r.
SIWZ – świadczenie usług pocztowych – 15.12.2008r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 30.12.2008 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych – 14.01.2009 r.

Rok 2007

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi
w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów w Warszawie 30.01.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację noclegów i obsługę hotelarską w Warszawie
dla gości skierowanych przez Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej 09.02.2007r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi
w zakresie obsługi hotelowej i organizacji noclegów na terenie Polski 30.01.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację noclegów i obsługę hotelarską na terenie Polski
dla gości skierowanych przez Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej 09.02.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowo-biurowego
oraz oprogramowania antywirusowego 20.02.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa sprzętu komputerowo-biurowego oraz oprogramowania antywirusowego 20.02.2007r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa sprzętu komputerowo-biurowego oraz oprogramowania antywirusowego 06.03.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umów na dostawę sprzętu komputerowo-biurowego oraz oprogramowania antywirusowego 16.03.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – obsługa organizacyjna na rzecz BPKA w zakresie podróży służbowych zagranicznych 23.03.2007r. (pdf)
SIWZ – obsługa organizacyjna na rzecz BPKA w zakresie podróży służbowych zagranicznych 23.03.2007r. (pdf)
Wyjaśnienie Zamawiającego w sprawie zapytania Wykonawcy dotyczącego postępowania w sprawie obsługi organizacyjnej BPKA w zakresie służbowych podróży zagraniczych 27.03.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę organizacyjną na rzecz BPKA w zakresie podróży służbowych zagranicznych 04.04.2007r. (pdf)
Zawiadomienie o otrzymanym proteście w postępowaniu na obsługę organizacyjną w zakresie służbowych podróży zagranicznych 11.04.2007r. (pdf)
Treść protestu otrzymanego w dniu 10.04.2007r. (pdf)
Oddalenie protestu w postępowaniu na obsługę organizacyjną w zakresie służbowych podróży zagranicznych 17.04.2007r. (pdf)
Oddalenie protestu w postępowaniu na obsługę organizacyjną w zakresie służbowych podróży zagranicznych 17.04.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę organizacyjną na rzecz BPKA w zakresie podróży służbowych zagranicznych 30.04.2007r.
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa materiałów biurowych do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 28.03.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa materiałów biurowych do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 28.03.2007r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa artykułów biurowych do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 13.04.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę artykułów biurowych do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 08.05.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 16.05.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego 16.05.2007r. (pdf)
Unieważnienie postępowania na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 24.05.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 04.06.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego 04.06.2007r. (pdf)
Unieważnienie postępowania na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 12.06.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 12.07.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 12.07.2007r. (pdf)
Wyjaśnienie do zapytania Wykonawcy 17.07.2007r. (pdf)
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 17.07.2007r. (pdf)
Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 17.07.2007r. (pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 26.07.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę niszczarek do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 04.08.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 20.08.2007r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 13.11.2007r. (pdf)
SIWZ – dostawa telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 13.11.2007r.
Wyjaśnienie Zamawiającego w sprawie dostawy telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego – 14.11.2007r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego – 28.11.2007 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego – 05.12.2007 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę telefaksowego urządzenia wielofunkcyjnego – 18.12.2007 r.

Rok 2006.

Ogłoszenie – zamówienie publiczne na obsługę w zakresie służbowych podróży zagranicznych 26.04.2006r. (.doc)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie służbowych podróży zagranicznych 16.05.2006r. (.doc)
Ogłoszenie – zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego 19.08.2006r. (.doc)
SIWZ do ogłoszenia na dostawę sprzętu komputerowego (.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na sprzęt komputerowy – Zadanie 2/część 2 dostawa drukarek 08.09.2006r. (.doc)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę drukarek w dniu 26.września 2006r. (.doc)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego 20.09.2006r. (.doc)
Ogłoszenie – zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego 04.10.2006r. (.doc)
SIWZ do ogłoszenia na dostawę sprzętu komputerowego 04.10.2006r.(.doc)
Informacja o modyfikacji SIWZ 05.10.2006r. (.doc)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu komputerowego 31.10.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – wykonanie i dostawa teczek tekturowych 15.11.2006r. (pdf)
SIWZ – wykonanie i dostawa teczek tekturowych 15.11.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie i dostawa teczek 27.11.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę teczek 06.12.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu – projektor multimedialny 20.11.2006r. (pdf)
SIWZ – projektor multimedialny 20.11.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – projektor multimedialny 29.11.2006r. (pdf)
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę projektora multimedialnego 07.12.2006r. (pdf)