-->

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2019/2020

31 Lipiec 2019
31 lipca 2019, Komentarze 0

Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 548/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2019/2020 Zespoły, o których mowa w § 3 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów.

Zespół nauk humanistycznych

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Zespół nauk ścisłych

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Zespół nauk technicznych 

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Zespół sztuki