Certificate for Quality in Internationalisation

Polska Komisja Akredytacyjna od 1 marca 2015 r. jest uprawnioną agencją akredytacyjną do koordynowania procedur przyznania ECA Certificate for Quality in Internationalization. Procedura jest dobrowolna i może zostać przeprowadzona na kierunkach studiów bądź w jednostkach organizacyjnych/uczelniach zainteresowanych jego uzyskaniem. Szczegóły związane z przeprowadzeniem postępowania oceniającego zostały udostępnione na dedykowanej stronie internetowej European Consortium for Accreditation: http://ecahe.eu/home/internationalisation-platform/certification/

Kontakt w sprawie procedury:

Zastępca Dyrektor BPKA -Izabela Kwiatkowska Sujka

Koordynator procedur – Maciej Markowski

ECA Certofocate of internnationalisation